BookMaster.pl - księgarnia internetowa    Logowanie | Twoje konto | Koszyk | Pomoc | Kontakt | 
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

Książki

Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
widok galerii

Książki: Pedagogika

Dział pedagogika - zawiera publikacje o celach i metodach wychowawczych. Są to poradniki i monografie przydatne w pracy pedagogów, nauczycieli i studentów pedagogiki przygotowujących się do egzaminu. Odrębne kategorie stanowią podręczniki dla logopedów oraz pomoce logopedyczne wspierające rozwój mowy i fonemowego słuchu dziecka. Publikacje przydatne również rodzicom i wychowawcom. Ciekawą pozycję stanowią pomoce dydaktyczne oraz scenariusze przedstawień szkolnych. Większość pozycji tego działu księgarnia wysyła w ciągu 24 h.
Liczba znalezionych: 1891 Sortuj według  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60 Następna

1.Edukacja geometryczna dzieci
Bilewicz-Kuźnia Barbara, wrzesień 2014, UMCS
Głównym celem niniejszego opracowania jest próba poszerzenia przestrzeni dyskusyjnej oraz praktycznych rozwiązań metodycznych o zakres edukacji geometrycznej. Doskonaląc praktykę kształcenia geometrycznego dzieci i młodzieży, warto sięgnąć do tradycji pedagogicznych i jednocześnie...
do koszyka: 30,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
2.Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej. Interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym
Granat Anna, wrzesień 2014, UMCS
Praca jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej Anny Granat pod tym samym tytułem. Autorka podjęła ciekawy i ważny poznawczo - z punktu widzenia ontogenezy komunikacji werbalnej - problem opisu interakcji językowych z udziałem dzieci w wieku, który określiła jako przedprzedszkolny...
do koszyka: 30,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
3.STRES w pracy zawodowej nauczyciela
Korczyński Stanisław, wrzesień 2014, impuls
Czym jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości - a nawet dziecięctwa - do późnej starości. Ta "światowa epidemia współczesnych czasów", jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako...
do koszyka: 17,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
4.Codzienność szkoły Uczeń
Bochno Ewa, Nowosad Inetta, Szymański J. Mirosław, wrzesień 2014, impuls
Najnowsza publikacja pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad i Mirosława J. Szymańskiego stanowi bezpośrednią kontynuację tomu Codzienność szkoły. Nauczyciel, poddającej filozoficznej analizie pojęcie codzienności i osadzającej w niej nauczyciela, jako indywidualności "o rozszerzonym...
do koszyka: 26,80 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
5.Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. Arkusz monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego
Kołodziejska Dorota, Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, wrzesień 2014, Harmonia
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. W książce znajdują się: - arkusze monitoringu rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w...
do koszyka: 15,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
6.Wychowanie dziecka - między tradycją a nowoczesnością
2014, adam marszałek
Funkcjonowanie dziecka w systemie wartości kulturowych i jego swoista emancypacja we współczesnym świecie sprowadzają się do poszukiwania strategii edukacyjnych, podkreślających z jednej strony potrzebę posiadania przez jednostkę nadrzędnej aksjologicznej filozofii życia, natomiast...
do koszyka: 33,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
7.Bawmy się z małymi dziećmi
Trawińska Hanna, wrzesień 2014, żak wydawnictwo akademickie
Hanna Trawińska, wychowawczyni pracująca przez wiele lat z najmłodszymi dziećmi, zebrała w tej książce ciekawy materiał dydaktyczny wykorzystywany przez nią podczas zajęć prowadzonych w żłobku. Podzieliła opracowany materiał na cykle tematyczne dostosowane do przebiegu roku...
do koszyka: 35,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
8.Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka
Adamek Irena, Bałachowicz Józefa, wrzesień 2014, impuls
Książka jest próbą opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Czy rzeczywiście - jak pyta D. Klus-Stańska - zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność...
do koszyka: 30,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni), Uwaga: mały zapas
9.Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej 3/2013
wrzesień 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM
Spis treści: Artykuły Artykuły obcojęzyczne Recenzje Eseje
do koszyka: 11,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
10.O chrześcijańską edukację
Wielgus Stanisław, wrzesień 2014, wydawnictwo diecezjalne
Treść książki obejmuje szerokie spektrum tematyczne. Ukazuje problematykę godności człowieka. Daje głęboki wgląd w zagadnienia rodziny, wiary i rozumu. Inspiruje do doskonalenia siebie. Jest spojrzeniem na ludzką egzystencję i daje ocenę sytuacji zakończoną diagnozą potrzeby...
do koszyka: 31,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
11.ABC mówienia czytania i pisania Program nauczania
Łomża Justyna, wrzesień 2014, Harmonia
Publikacje z serii ABC mówienia, czytania i pisania powstały przede wszystkim z myślą o nauczaniu dzieci z wadą słuchu. Pomoce te służą rozwijaniu świadomości językowej, nauce odczytywania mowy z ust, usprawnianiu słuchu fonemowego, poznawaniu i utrwalaniu liter, nauce czytania...
do koszyka: 12,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
12.Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym Karty pracy
Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, wrzesień 2014, Harmonia
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla uczniów oraz instrukcja i tabela z punktacją dla...
do koszyka: 33,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
13.Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole Karty pracy
Kołodziejska Dorota, Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, wrzesień 2014, Harmonia
Jest to jedna z trzech publikacji, które tworzą komplet materiałów koniecznych do przeprowadzenia diagnozy rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole. W teczce znajdują się karty pracy przeznaczone dla dzieci oraz instrukcja i tabela z punktacją dla nauczyciela...
do koszyka: 28,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
14.Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów?
Bielecki Piotr, wrzesień 2014, Difin
Publikacja zawiera holistyczne, całościowe spojrzenie na aktualny stan wiedzy dotyczący roli studenckiej informacji zwrotnej w zarządzaniu jakością studiów w szkole wyższej. Wielorakość podejść i metod badawczych oraz źródeł informacji w badaniach nad studencką ewaluacją zajęć...
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
15.Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne
Muszyńska Jolanta, wrzesień 2014, żak wydawnictwo akademickie
Jak zaznacza autorka we wstępie, poczucie przynależności do wspólnoty jest wyrazem egzystencji człowieka jako elementu pewnej całości społecznej, a miejsce jako przestrzeń życia jest ważna nie w kategorii obszaru fizycznego, ale emocjonalnego przywiązania...
do koszyka: 35,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
16.Kompetencja językowa uczniów z lekką nipełnosprawnością intelektualną
Wątorek Agnieszka, wrzesień 2014, NOMOS
Autorka podjęła się trudnego i pracochłonnego zadania analizowania języka dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając umiejętności leksykalne, gramatyczne i narracyjne w tej grupie klinicznej na dwóch podgrupach wiekowych 8 i...
do koszyka: 38,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
17.Myślenie matematyczne Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Rytmy. Liczenie i rachowanie
wrzesień 2014, Raabe
40 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci cztero- i pięcioletnich: rytmów, liczenia i rachowania. Skuteczne przygotowanie dzieci do edukacji matematycznej w szkole! Scenariusze zabaw...
do koszyka: 35,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
18.Myślenie matematyczne Zabawy i zadania dla starszych przedszkolaków. Klasyfikowanie. Geometria
wrzesień 2014, Raabe
45 propozycji zabaw i zadań, a dodatkowo kart pracy oraz kart demonstracyjnych, których celem jest rozwijanie podstawowych zakresów myślenia matematycznego u dzieci cztero- i pięcioletnich: klasyfikowania i geometrii. Skuteczne przygotowanie dzieci do...
do koszyka: 35,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
19.Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym
wrzesień 2014, żak wydawnictwo akademickie
Jak przedstwiają redaktorki naukowe, Anna Karpińska i Alina Szwarc, we wstępie: dydaktyka, jako wiodąca nauka w kształceniu pedagogów i nauczycieli, ma bogate i wartościowe tradycje, jednak rozwój współczesnej cywilizacji, zmiany, jakie nastąpiły w zasadzie w każdej dziedzinie...
do koszyka: 38,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
20.Dlaczego dzieci kłamią
Ekman Paul, wrzesień 2014, Wydawnictwo Naukowe PWN
Trudno w to uwierzyć, a jednak Paul Ekman, światowej sławy ekspert w dziedzinie wykrywania kłamstwa, przypadkiem dowiedział się... że został okłamany przez swojego trzynastoletniego wówczas syna, Toma. Wiadomość ta była szokująca zarówno dla Ekmana-ojca, jak i dla Ekmana-naukowca
do koszyka: 32,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
21.Kalendarz nauczyciela 2014/2015 OPERON
Praca zbiorowa, 2014, Operon
Bardzo lubiany i ceniony przez nauczycieli organizator ich pracy: dopasowany do roku szkolnego i rutyny rocznej, inspiruje do ciekawych rozmów z uczniami (np. cytaty, odniesienia do świąt obchodzonych na świecie).
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
22.Harcerze w Bieszczadach. Harcerska operacja Bieszczady '40
Jarosińska Małgorzata, sierpień 2014, Libra Pl
Operacja ,,Bieszczady '40" - to największa i najbardziej znana akcja harcerska lat powojennych, która rozpoczęła się w 1974 roku i miała trwać 10 lat - do czterdziestolecia Polski Ludowej. Miała włączyć harcerzy w zagospodarowanie i ożywienie kulturalne Bieszczadów i równocześnie...
do koszyka: 35,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
23.Learning in Montessori Classroom. in Search of Quality in Education
Bednarczuk Beata, Zdybel Dorota, sierpień 2014, UMCS
"Learning in Montessori Classroom" is a unique collection of conceptual analyses and empirical reports written by leading specialists in Montessori pedagogy from different countries. It was the volume editors' deliberate decision to keep a variety of texts in terms of style, structure and way...
do koszyka: 31,80 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
24.Rola Środowiska W Rozwoju Małego Dziecka
anna I. Brzezińska, Elżbieta Hornowska, karolina Appelt, wrzesień 2014, Scholar
Kiedy fizyczne otoczenie sprzyja rozwojowi dziecka? Na ile powinno być ono zróżnicowane? Jakie działania rodziców są ważne dla rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa? Na te i inne pytania dotyczące czynników rozwoju dziecka znajdzie Czytelnik odpowiedź w prezentowanej monografii
do koszyka: 30,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
25.Edukacyjne problemy współczesności
Szymański Mirosław, sierpień 2014, impuls
Zmieniająca się nieustannie struktura i sposób funkcjonowania społeczeństwa narzuciły nowy podział ról oraz konieczności i obowiązki; jednym z nich jest imperatyw całożyciowego uczenia, łączącego edukację formalną (sygnowaną kolejnymi zdobytymi świadectwami i zaświadczeniami)...
do koszyka: 30,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
26.Planeta Ziemia - mój dom. Podręcznik uzupełniający do nauki religii w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum
Sankey Derek, sierpień 2014, Copernicus Center Press
Jesteś ciekawy świata? Chcesz poznawać złożone prawa natury? Zastanawiasz się, jak pogodzić wiarę w Boga z odkryciami nauki? Ten podręcznik pozwoli Ci spojrzeć na świat jako na miejsce, gdzie znajduje się Twój dom. Pomoże zrozumieć mechanizmy rządzące ziemskimi procesami
do koszyka: 26,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
27.Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością
Ploch Leszek, sierpień 2014, Difin
Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo ujęta działalność ukierunkowana na aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, że udział w działaniach artystycznych jeszcze do niedawna nie był dany tej grupie osób; nie doceniano, lekceważono i marginalizowano...
do koszyka: 65,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
28.Teacher Education in Ukraine. Historical Experience and Modern Challenges
sierpień 2014, UMCS
The referred collection is aimed at awareness of the problems of theory and practice of training teachers of professional activities at different types of educational establishments in Ukraine [.,..] Among the valuable things for pedagogical science is the formation of teacher's pedagogical...
do koszyka: 28,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
29.Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących
Konopczyński Marek, sierpień 2014, impuls
W prezentowanej książce przede wszystkim postaramy się uzasadnić tezę, iż współczesna działalność resocjalizacyjna nie powinna być tym, czym jest w chwili obecnej, a więc "narzucaniem" określonych postaw i zachowań na drodze instytucjonalnego, zalegalizowanego administracyjnie...
do koszyka: 26,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni), Uwaga: mały zapas
30.Szumi Mi. Brulion logopedyczny do ćwiczeń Ż/RZ praktyczny
Jama-Wach Anna, sierpień 2014, Skrzat
Ćwiczenia z Mi oprócz treningu logopedycznego usprawniają również funkcje słuchowe, wzrokowe oraz grafomotoryczne. Materiał zawarty w książce ułożony jest metodycznie i zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Każde zagadnienie dopełnia wierszyk i zabawa plastyczna. Bogactwo...
do koszyka: 15,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
31.Szumi Mi. Brulion logopedyczny do ćwiczeń SZ praktyczny
Jama-Wach Anna, sierpień 2014, Skrzat
Ćwiczenia z Mi oprócz treningu logopedycznego usprawniają również funkcje słuchowe, wzrokowe oraz grafomotoryczne. Materiał zawarty w książce ułożony jest metodycznie i zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Każde zagadnienie dopełnia wierszyk i zabawa plastyczna. Bogactwo...
do koszyka: 15,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
32.Narkotyki w kulturze młodzieżowej
Hoffmann Beata, 2014, impuls
Poświęcone używkom publikacje przyzwyczaiły nad do jednostronnego ujęcia tematu, jasno wyznaczającego kierunek czytelniczej interpretacji; inaczej postąpiła Beata Hoffmann, pisząc narkotyki w kulturze młodzieżowej. Nie znaczy to, że Autorka w jakikolwiek sposób popiera czy uzasadnia...
do koszyka: 25,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60 Następna

Zobacz także kategorie podobne:
Książki » nauka » Nauki humanistyczne
Książki » podręczniki i lektury » Jak uczyć
Książki » poradniki » Poradniki Bibliotekarza
Książki » podręczniki i lektury » Podręczniki akademickie » Humanistyczne » Pedagogika

22 września 2014, poniedziałek: ilość produktów w poszczególnych działach BookMaster.pl:
 129 248 książki, 33 349 muzyka, 8 061 filmy, 1 218 multimedia, 29 445 e-booki,  166 356 książki zagr., 1 961 gry planszowe, 2 162 puzzle, 16 218 zabawki, 3 421 art. papiernicze, 20 394 sport i turystyka, 11 520 perfumy

Zobacz mapę kategorii: książki, muzyka, filmy, multimedia, e-booki, książki zagr., gry planszowe, puzzle, zabawki, art. papiernicze, sport i turystyka, perfumyTwój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Odbiór osobisty

Złóż zamówienie
i odbierz je osobiście
w Warszawie
Sprawdź szczegóły

Newsletter:

Dołącz do klubu BookMaster.pl - Zyskaj dodatkowe rabaty
Księgarnia internetowa - dostawa gratis od 149zł
Księgarnia internetowa - Wysyłamy na cały świat

Szybki kontaktW razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami:
(22) 428-25-64
(22) 490-41-71

Poniedziałek-Piątek
9:00 - 17:00

Zamówienia przyjmujemy przez stronę www lub telefonicznie z podaniem numerów katalogowych.

Formularz kontaktowy

Bestsellery

1. Karty obserwacji dziecka Czterolatek
Chrzanowska Danuta, Kozłowska Katarzyna

2. Karty obserwacji dziecka Trzylatek
Chrzanowska Danuta, Kozłowska Katarzyna

3. Działania twórcze Twórczość wspomagająca rozwój Książka nauczyciela
Jabłoński Maciej, Kaczorowska Barbara, Karolak Wiesław

4. Językiem malowane. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym
Kubach-Pryczkowska Katarzyna

5. Arkusz obserwacji dziecka 4-letniego
Maria Sztrantowicz

6. Wierszyki dla Ciebie
Zakrzewska Barbara

7. Sposoby na trudne zachowania uczniów
Jankowski Bogdan, Jaroszewska Monika, Kiełczewska Anna Katarzyna, Żmijska Hanna

8. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą. Wskazówki dla nauczyciela.
Dix Paul

9. Jak zachować porządek w klasie?
Hans-Peter Nolting

10. Gdzie jesteś języczku. 30 zabawnych wierszyków usprawniających narząd mowy dziecka
Wasilewicz Grażyna

Wybrane produkty

1. Władca liczb Krajewski Marek

2. Najpiękniejsze Kobiety Z Obrazów Małgorzata Czyńska

3. Czerwona Atlantyda Upadek Komunizmu W Europie Luigi Geninazzi

4. Trzeba się bić Opowieść biograficzna Balcerowicz Leszek, Stremecka Marta

↑ do góry   
| Strona główna | O firmie | Oferta dla bibliotek | Referencje | Bezpieczeństwo | Odbiór osobisty | Koszyk | RSS | Firefox | Regulamin | Pomoc | F.A.Q. | Praca | Mapa produktów | Kontakt | Polityka prywatności |
© 2005-2014 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa Warszawa - Tanie książki i podręczniki szkolne.
Stroma 18a, 01-100 Warszawa