BookMaster.pl - księgarnia internetowa    Logowanie | Twoje konto | Koszyk | Pomoc | Kontakt | 
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

Książki

Szukaj:  w dziale:  
widok galerii

Książki: pedagogika

Dział pedagogika - zawiera publikacje o celach i metodach wychowawczych. Są to poradniki i monografie przydatne w pracy pedagogów, nauczycieli i studentów pedagogiki przygotowujących się do egzaminu. Odrębne kategorie stanowią podręczniki dla logopedów oraz pomoce logopedyczne wspierające rozwój mowy i słuchu dziecka. Publikacje przydatne również rodzicom i wychowawcom. Ciekawą pozycję stanowią pomoce dydaktyczne oraz scenariusze przedstawień szkolnych.
Liczba znalezionych: 1500+ Sortuj według  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60 Następna

1.POlityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny
2014, Wydawnictwo Naukowe UAM
W książce zawarto prace dotyczące problematyki politycznych kontekstów i uwikłań edukacji zarówno w zakresie systemowym, jak i kontekstowo-sytuacyjnym, dające wieloaspektowy i metodologicznie zróżnicowany ogląd podejmowanych kwestii. Ten krytyczny przegląd zagadnień obejmuje trzy...
do koszyka: 32,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
2.Edukacja wychowanie oświata. w perspektywie temporalnej
2014, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Na ogół wychowanie rozumiane jest jako proces, czyli swoisty rodzaj ludzkiego działania lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Od innych wpływów wyróżnia je to, że jest podejmowane świadomie i celowo dla uformowania osobowości wychowanka, a jego efekty mają wymiar...
do koszyka: 41,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
3.Integracja sensoryczna. Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli
2014, Harmonia
Publikacja jest zbiorem bardzo przydatnych i praktycznych informacji potrzebnych do zrozumienia zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i rodziców oraz osób, które na co dzień prowadzą zajęcia z dziećmi....
do koszyka: 15,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
4.Podręcznik ekologicznego obozowania
Kowalczyk Krzysztof, lipiec 2014, Niezależne Wydawnictwo Harcerskie
Wiele drużyn harcerskich określa się dziś jako "puszczańskie" lub "ekologiczne", ale dbałość o przyrodę, czyli to, co stanowi sedno owego "puszczaństwa" i "ekologiczności", powinna być normą dla każdej drużyny, na wszystkich biwakach i obozach. Podręcznik ekologicznego obozowania...
do koszyka: 22,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
5.Korczakowskie narracje pedagogiczne
Smolińska-Theiss Barbara, 2014, impuls
Janusz Korczak tradycyjnie kojarzony jest z Holokaustem i gehenną warszawskiego getta, tymczasem wielkość Korczaka w pierwszej kolejności wyraża się nie tylko w tragicznej drodze śmierci z Umschlagplatzu do Treblinki ale również - a może przede wszystkim - w dziele jego życia zawodowego
do koszyka: 21,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
6.Akcja społeczna Szkoła z klasą jako strategia zmiany szkoły polskiej. Plany, oczekiwania, reakcje
Czetwertyńska Grażyna, lipiec 2014, Bookmark
Przy kontroli wszystkich czynników charakteryzujących szkoły i kontekst społeczny ich działania nie uda się oddzielić działania bodźca (zadań stawianych uczestnikom) od efektu entuzjazmu i zaangażowania nauczycieli. Ale nie czysty efekt akcji jest tu najważniejszy. Ważna była...
do koszyka: 31,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
7.Uniwersytet Warszawski 1870-1915. Część I. Materiały bibliograficzne
wydawnictwo uniwersytetu warszawskiego
Książka dla badaczy dziejów nauki i nauczania oraz życia kulturalnego w latach 1870?1915. Prezentowane materiały bibliograficzne, skrupulatnie zebrane i opracowane przez autorki, dotyczą historii rozwoju organizacyjnego, działalności dydaktyczno-wychowawczej...
do koszyka: 38,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
8.Proksemika cyfrowej szkoły
Mikulski Kazimierz, lipiec 2014, adam marszałek
Dziedziną przedstawioną w tej pracy jest postrzeganie różnorodności proksemicznych relacji (więzi społecznych) generujących zebranie i porównywanie występowania przestrzennych stereotypów podczas stosowania technologii informacyjnej w przestrzeni szkolnej klasopracowni oraz ich wpływu...
do koszyka: 30,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
9.Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela
Naprawa Renata, Stawska Jadwiga, Tanajewska Alicja, lipiec 2014, Difin
Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli...
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
10.Uczeń w świecie tekstów kultury. Szkice o antropocentryczno-kulturowym modelu edukacji polonistycznej
Różańska Grażyna, czerwiec 2014, Libron
Temat niniejszej książki wyrósł z przeświadczenia o konieczności dokonywania ciągłych dydaktycznych rozpoznań w procesie kulturowego kształcenia uczniów polskich szkół. Sygnalizowane problemy i prezentowane zagadnienia są efektem troski i niepokoju o kształt współczesnej edukacji...
do koszyka: 28,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
11.Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu
Tarasiewicz Bogumiła, czerwiec 2014, Universitas
Pierwszy podręcznik stworzony zarówno dla wykładowców, jak też i słuchaczy uruchamianych obecnie podyplomowych studiów z zakresu emisji i higieny głosu. Praca obejmuje zagadnienia związane z budową aparatu głosowego i zjawiskiem impostacji głosu oraz zawiera autorską propozycje...
do koszyka: 37,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
12.Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku / Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku
czerwiec 2014, WIEDZA I PRAKTYKA
Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku Książka zawiera wzory zarządzeń i decyzji, które powinien wydać dyrektor szkoły lub placówki oświatowej w 2014 roku. Dotyczą spraw kadrowych, bezpieczeństwa oraz zarządzania szkołą/placówką. Zmiany kadrowe w szkołach...
do koszyka: 129,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
13.Obóz harcerski
Sedlaczek Stanisław, czerwiec 2014, impuls
Słońce promienne wysłało gońce na szczyty gór, rozświetlając śnieżne wierzchołki - w naszą dolinę zagląda nieco spóźnione - ale zdążyło nieco przygrzać rosę poranną - namioty dymią, jak kurne chaty naszych sąsiadów - górali. Szumi wartki potok górski, z kamienia...
do koszyka: 17,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
14.Kalendarz Dyrektora Szkoły 2014/2015
czerwiec 2014, Rexell
Kalendarz Dyrektora Szkoły 2014/2015 Tydzień na dwóch stronach,
do koszyka: 40,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
15.Wolne harcerstwo
Ciołkosz Adam, czerwiec 2014, impuls
1 Wolny harcerz (harcerka) jest to członek wielkiego braterstwa skautowego, który pozostając już poza ramami istniejących organizacyj harcerskich, pragnie w dalszym ciągu służyć całem swem życiem wielkim harcerskim ideałom prawdy, piękna i dobra, sposobami, które on sam uzna za...
do koszyka: 17,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
16.Starsze harcerstwo a instruktorzy
Biernakiewicz Tadeusz, czerwiec 2014, impuls
Zagadnienie "starszego harcerstwa") wysunięto u nas przed trzema laty. Zakrojono je na szeroki i silny ruch, pierwotnie nawet poza właściwym ruchem harcerskim (patrz "Ustawa Związku Starszych Harcerzy", wydana przez Główną Kwaterę Z.?H.?P.), rokując sobie po nim wielkie nadzieje i...
do koszyka: 17,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
17.Nowe horyzonty harcerstwa
Ciołkosz Adam, czerwiec 2014, impuls
Długi okres wojny dał nam w swych rezultatach olbrzymie zmęczenie, stępienie uczuć i myśli, przygnębienie, z którego nic - zda się - ocknąć nas przez długi czas nie zdoła. Objawia się ono we wszystkich dziedzinach życia. Poczynając od ruchów socjalnych, które, zdało się
do koszyka: 17,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
18.Ku czemu doradzać?. O projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Nawój-Połoczańska Joanna, 2014, Mado
Publikacja jest adresowana do nauczycieli/wychowawców zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych, rodziców oraz studentów pedagogiki, psychologii i socjologii przygotowujących się do zawodu doradcy. Do grona odbiorców można włączyć także nauczycieli...
do koszyka: 33,80 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
19.Harcerstwo skauting a wychowanie człowieka
Muszalski Edward, czerwiec 2014, impuls
Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Harcerstwo (skauting) jest niezwykle ważnym zjawiskiem, i w naszym życiu narodowym, w zagadnieniu...
do koszyka: 17,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
20.Harcerstwo niepodległe
Muszalski Edward, czerwiec 2014, impuls
Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. W Listopadzie 1918 roku, w chwili przełomowej, każdemu harcerzowi nasuwa się pytanie, co dalej...
do koszyka: 17,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
21.Próby harcerskie
czerwiec 2014, impuls
Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Nowy program prób na stopnie młodzieży harcerskiej, który oddajemy do użytku organizacji...
do koszyka: 17,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
22.Wartość harcerstwa
czerwiec 2014, impuls
Seria wydawnicza "Przywrócić Pamięć" ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911-1939. Pomimo, że Harcerstwo weszło w drugie dziesięciolecie swej pracy
do koszyka: 17,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
23.Zasoby zdrowotne młodzieży gimnazjalnej w kontekście ekosystemu szkoły
Anna Gaweł, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaprezentowane w książce Anny Gaweł badania teoretyczne i empiryczne koncentrują się wokół fenomenu zdrowia, które jest nieodłącznie związane z rozwojem człowieka w okresie jego dojrzewania i zarazem warunkuje przebieg tegoż rozwoju. Autorka podejmuje próbę rozpoznania podmiotowych...
do koszyka: 35,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
24.Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców
Kozdroń Agnieszka, czerwiec 2014, Difin
Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie...
do koszyka: 37,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
25.Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej
Gębal Przemysław, czerwiec 2014, Księgarnia Akademicka
Dzięki pomysłom teoretycznym autora realizowana przeze mnie i moich wychowanków praktyka badawcza i dydaktyczna znalazła odpowiednią nazwę, nadającą jej nowy sens i wymiar. Mam też świadomość, że koncepcja glottodydaktyki porównawczej jest ważna dla glottodydaktyki polskiej w...
do koszyka: 26,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 60 Następna

Zobacz także kategorie podobne:
Książki » nauka » Nauki humanistyczne
Książki » podręczniki i lektury » Jak uczyć
Książki » poradniki » Poradniki Bibliotekarza
Książki » podręczniki i lektury » Podręczniki akademickie » Humanistyczne » Pedagogika

23 lipca 2014, środa: ilość produktów w poszczególnych działach BookMaster.pl:
 128 173 książki, 32 100 muzyka, 8 105 filmy, 1 224 multimedia, 27 074 e-booki,  164 391 książki zagr., 1 942 gry planszowe, 2 061 puzzle, 14 636 zabawki, 2 424 art. papiernicze, 20 144 sport i turystyka, 11 124 perfumy

Zobacz mapę kategorii: książki, muzyka, filmy, multimedia, e-booki, książki zagr., gry planszowe, puzzle, zabawki, art. papiernicze, sport i turystyka, perfumyTwój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Odbiór osobisty

Złóż zamówienie
i odbierz je osobiście
w Warszawie
Sprawdź szczegóły

Newsletter:

Dołącz do klubu BookMaster.pl - Zyskaj dodatkowe rabaty
Księgarnia internetowa - dostawa gratis od 149zł
Księgarnia internetowa - Wysyłamy na cały świat

Szybki kontakt

GG: GG19591597W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami:
(22) 428-25-64
(22) 490-41-71

Poniedziałek-Piątek
9:00 - 17:00

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie przez stronę www.

Formularz kontaktowy

Książki - nowości

1. Nissan Navara & Pathfinder Petrol & Diesel (2005-13) (Australian)
Nasza cena: 132.9

2. Ty jesteś moje imię Katarzyna Zyskowska-Ignaciak
Nasza cena: 32.9

3. Bajkowe zabawy Praca zbiorowa
Nasza cena: 13.7

4. Gry i zabawy w gospodarstwie Praca zbiorowa
Nasza cena: 13.7

5. Dbamy o stawy Zoltan Rona
Nasza cena: 15.1

6. Leczymy żurawiną Bruce Dales, Phyllis Dales
Nasza cena: 15.1

więcej...
↑ do góry   
| Strona główna | O firmie | Oferta dla bibliotek | Referencje | Bezpieczeństwo | Odbiór osobisty | Koszyk | RSS | Firefox | Regulamin | Pomoc | F.A.Q. | Praca | Mapa produktów | Kontakt | Polityka prywatności |
© 2005-2014 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa Warszawa - Tanie książki i podręczniki szkolne.
Stroma 18a, 01-100 Warszawa