BookMaster.pl - księgarnia internetowa    Logowanie | Twoje konto | Koszyk | Pomoc | Kontakt | 
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.

Książki

 
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
widok galerii

Książki: Prawo gospodarcze

Liczba znalezionych: 123 Sortuj według  

1 2 3 4 Następna

1.Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
Mróz-Krysta Dominika, sierpień 2014, Wolters Kluwer
W monografii przedstawiono koncepcję ukształtowania treści zobowiązania łączącego strony, powstałego po odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki ustawowego odstąpienia od umowy. Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych...
do koszyka: 86,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
2.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz przepisy wprowadzające
sierpień 2014, C.H. Beck
Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.
do koszyka: 13,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
3.Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią
Karasek-Wojciechowicz Iwona, sierpień 2014, LexisNexis
Jest to pierwsze w polskim piśmiennictwie kompleksowe i pogłębione opracowanie problematyki roszczenia o wykonanie zobowiązania zgodnie z jego treścią - jego konstrukcji, przesłanek i granic, zarówno w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, jak i niepieniężnych. Wiele miejsca...
do koszyka: 82,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
4.Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD
Okła-Anuszewska Marzena, maj 2014, C.H. Beck
Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Opracowanie obejmuje umowy nazwane z Kodeksu cywilnego innych ustaw oraz ukształtowane przez praktykę umowy nienazwane
do koszyka: 166,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
5.Faktoring
Biskupski Zbigniew, maj 2014, Oficyna Prawa Polskiego
Faktoring może być zastosowany zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Do najważniejszych jego zalet należą: możliwość szybkiej zamiany posiadanych należności na środki pieniężne, systematyczny dopływ kapitału obrotowego oraz możliwość terminowego regulowania...
do koszyka: 71,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
6.Leasing w praktyce
Biskupski Zbigniew, marzec 2014, Oficyna Prawa Polskiego
Leasingować można samochody, maszyny, nieruchomości. Każda firma może skorzystać z tego narzędzia finansowego. Zawierając umowę leasingu warto jednak wiedzieć, jakie haczyki i pułapki mogą się w niej znaleźć. Ponadto warto zdawać sobie sprawę z tego, jaki rodzaj leasingu dla...
do koszyka: 72,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
7.Samorząd gospodarczy w prawie polskim. Studium prawne
Kaizmierz Bandarzewski, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
"Samorząd gospodarczy wprawie polskim. Studium prawne" to jedno z pierwszych prawniczych opracowań całościowo przedstawiających problematykę funkcjonowania różnorodnych organizacji samorządowych w gospodarce, w tym w szczególności izb gospodarczych i...
do koszyka: 34,80 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
8.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. oraz przepisy wprowadzające
2014, C.H. Beck
Stan prawny: 1 stycznia 2014 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.
do koszyka: 13,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
9.Metodyka sporządzania umów gospodarczych
Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, 2013, LexisNexis
Każdy, kto zamierza przygotowywać umowy w obrocie gospodarczym, jak również brać udział w ich negocjowaniu bądź opiniowaniu, powinien poznać przede wszystkim pewne ogólne schematy opracowywania takich kontraktów. Niezmiernie istotna jest też wiedza
do koszyka: 110,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
10.Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK
Sepioło Iwona, grudzień 2013, C.H. Beck
Prezentowana monografia zawiera rozważania na temat przestępstwa niegospodarności z art. 296 KK. Po uchyleniu przepisu art. 585 KSH (przestępstwo działania na szkodę spółki) przepisy art. 296 KK stały się jedynym karnoprawnym instrumentem ochrony podmiotów...
do koszyka: 82,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
11.Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji u
Duma Piotr, Gibbons Beata, Lackoroński Bogusław, listopad 2013, C.H. Beck
Ustawa z 28.6.2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych weszła w życie 3.8.2012 r. Celem tej ustawy jest likwidacja zatorów płatniczych w sektorze robót drogowych. Jej praktyczne znaczenie...
do koszyka: 86,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni), Uwaga: mały zapas
12.Prawo gospodarcze publiczne w pigułce
wrzesień 2013, C.H. Beck
Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg
do koszyka: 26,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
13.Publiczne prawo gospodarcze
Snażyk Zofia, Szafrański Adam, wrzesień 2013, C.H. Beck
Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób...
do koszyka: 51,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
14.Publiczne prawo gospodarcze Tom 8B Prawo Publiczne Gospodarcze
wrzesień 2013, C.H. Beck
Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale scharakteryzowano jednostki...
do koszyka: 260,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
15.Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A Publiczne prawo gospodarcze
wrzesień 2013, C.H. Beck
Tom 8A Systemu Prawa Administracyjnego porządkuje wiedzę na temat publicznego prawa gospodarczego. Problematyka ta została ujęta w pięciu powiązanych ze sobą rozdziałach. W książce dokładnie omówione zostały: funkcje i zadania państwa w gospodarce
do koszyka: 260,20 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
16.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
sierpień 2013, C.H. Beck
Seria Twoje Prawo zawiera: - hasła w nawiasach kwadratowych, - przypisy z opisem poszczególnych zmian, - indeks rzeczowy, - pogrubienie ostatnich zmian
do koszyka: 13,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
17.Firma w prawie prywatnym międzynarodowym
Żmij Grzegorz, lipiec 2013, C.H. Beck
Książka stanowi pierwszą tego typu monografię dotyczącą firmy jako oznaczenia przedsiębiorcy w kontekście prawnoporównawczym, prawa europejskiego, konwencji międzynarodowych, przepisów europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego. Opracowanie napisane zostało na...
do koszyka: 90,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
18.Podatek dochodowy od osób prawnych
lipiec 2013, C.H. Beck
Seria Twoje Prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniających treść przepisu, w dużym stopniu ułatwia posługiwanie się książką i zrozumienie...
do koszyka: 13,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni), Uwaga: mały zapas
19.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz
Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, lipiec 2013, Wolters Kluwer
Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawiera kompleksowe omówienie problematyki aktywności gospodarczej. W publikacji przedstawiono najważniejsze aspekty działalności gospodarczej - jej podjęcie, wykonywanie, zawieszenie oraz zakończenie. Omówiono także przepisy...
do koszyka: 155,80 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni)
20.Działalność organizacji pozarządowych na rzecz realizacji celów publicznych
Kledzik Przemysław, lipiec 2013, Difin
Przedmiot podjętej w pracy tematyki badawczej stanowi zagadnienie działalności organizacji pozarządowych na rzecz na realizacji celów publicznych, obejmujące także kwestię stosunków kooperatywnych pomiędzy tego rodzaju organizacjami a administracją publiczną. Niniejsza problematyka...
do koszyka: 62,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
21.Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek. Podatek dochodowy i podatek VAT
Witczak Radosław, czerwiec 2013, Wolters Kluwer
Książka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Opracowanie, napisane przystępnym językiem, ukazuje praktyczne przykłady stosowania przepisów oraz zawiera analizę...
do koszyka: 51,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni)
22.Rygory prawne podejmowania i prowadzenia działalności turystycznej w Polsce
Żywicka Agnieszka, maj 2013, Difin
Usługi turystyczne to dynamicznie rozwijający się obszar polskiej gospodarki, który w ostatnich latach stawia wiele wyzwań przed polskim ustawodawcą oraz przed organami administracji publicznej w zakresie zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego procesu świadczenia tych usług. Autorka...
do koszyka: 52,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
23.Pomiar procesów migracji wartości na polskim rynku kapitałowym
Siudak Dariusz, maj 2013, C.H. Beck
.
do koszyka: 51,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
24.Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć
maj 2013, LexisNexis
Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć to kolejna książka z serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków - radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, zajmujących się świadczeniem pomocy...
do koszyka: 110,50 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
25.Przestępstwa przeciwko dokumentom w obrocie gospodarczym. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
Kukuła Zygmunt, maj 2013, LexisNexis
Zebrane i usystematyzowane wyroki, uchwały i postanowienia Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, pochodzące z okresu od lat dwudziestych ubiegłego stulecia do chwili obecnej, zostały wzbogacone stosownym komentarzem autora. Obejmują tematyką przepisy Kodeksu karnego, Kodeksu karnego...
do koszyka: 48,40 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
26.Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym
Król-Bogomilska Małgorzata, maj 2013, Scholar
Tytułowy problem tej pracy ma obecnie szczególne znaczenie, zarówno naukowe, jak i praktyczne. W płaszczyznach gospodarczej i prawnej zaczynają bowiem współistnieć zarówno w Europie, jak i na świecie co najmniej dwa modele odpowiedzialności za naruszenia zakazu karteli: administracyjny...
do koszyka: 67,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
27.Umowy w obrocie gospodarczym
kwiecień 2013, Wolters Kluwer
W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące zawierania i wykonywania umów gospodarczych oraz odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę. Umowy, na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca
do koszyka: 60,10 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni)
28.Działalność gospodarcza. 542 pytania i odpowiedzi
Kamińska Agata, kwiecień 2013, Wolters Kluwer
Publikacja jest przewodnikiem dla małych i średnich przedsiębiorców poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu wątpliwości i problemów, z którymi spotykają się na co dzień, prowadząc działalność gospodarczą. Omawianą tematykę przedstawiono w przystępnej formie pytań i odpowiedzi
do koszyka: 112,30 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni)
29.Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne
Nieradka-Bernaciak Monika, Rodek Joanna, Roguska-Kikoła Agnieszka, Zięba Szymon, marzec 2013, Difin
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie przedsiębiorcom instrumentów prawnych, pozwalających im skutecznie chronić wypracowaną latami pozycję na rynku. W obecnym systemie wolnorynkowym, umożliwiającym podejmowanie różnych form aktywności biznesowej, niezwykle ważna dla każdego...
do koszyka: 38,90 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 4 - 7 dni)
30.Rozpoznawanie przez sądy spraw gospodarczych Komentarz
Dąbrowska Justyna, marzec 2013, LexisNexis
Zasadniczym celem ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych była likwidacja Państwowego Arbitrażu Gospodarczego i przekazanie rozpoznawania spraw związanych z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności gospodarczej sądom powszechnym. W komentarzu...
do koszyka: 45,60 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
31.Przepisy 2013 Zbiór Gospodarczy I Handlowy
Opracowanie Zbiorowe, marzec 2013, od.nowa
Obszerny, przyjazny w użytkowaniu tom, zawierający komplet najważniejszych ustaw z prawa gospodarczego i handlowego. Nowość. Seria wydawana jest od 2012 r., a mimo to zdołała już pozyskać grono zadowolonych klientów. Z uznaniem nazywana jest przez nich "dużymi literami". W istocie...
do koszyka: 42,70 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 1 - 2 dni)
32.Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. oraz przepisy wprowadzające
2013, C.H. Beck
Seria Twoje Prawo zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych przypisy z opisem poszczególnych zmian indeks rzeczowy pogrubienie ostatnich zmian.
do koszyka: 13,00 zł, do przechowalni, (wysyłamy w ciągu: 3 - 5 dni), Uwaga: mały zapas

1 2 3 4 Następna

Zobacz także kategorie podobne:
Książki » prawo » Prawo w praktyce
Książki » biznes » Przedsiębiorstwo
Książki » prawo » Podręczniki prawa » Podręczniki prawa gospodarczego

23 września 2014, wtorek: ilość produktów w poszczególnych działach BookMaster.pl:
 129 395 książki, 33 352 muzyka, 8 053 filmy, 1 216 multimedia, 29 445 e-booki,  166 356 książki zagr., 1 961 gry planszowe, 2 169 puzzle, 16 174 zabawki, 3 503 art. papiernicze, 21 753 sport i turystyka, 11 523 perfumy

Zobacz mapę kategorii: książki, muzyka, filmy, multimedia, e-booki, książki zagr., gry planszowe, puzzle, zabawki, art. papiernicze, sport i turystyka, perfumyTwój koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Odbiór osobisty

Złóż zamówienie
i odbierz je osobiście
w Warszawie
Sprawdź szczegóły

Newsletter:

Dołącz do klubu BookMaster.pl - Zyskaj dodatkowe rabaty
Księgarnia internetowa - dostawa gratis od 149zł
Księgarnia internetowa - Wysyłamy na cały świat

Szybki kontaktW razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami:
(22) 428-25-64
(22) 490-41-71

Poniedziałek-Piątek
9:00 - 17:00

Zamówienia przyjmujemy przez stronę www lub telefonicznie z podaniem numerów katalogowych.

Formularz kontaktowy

Książki - nowości

1. Wino Kobiety I Śpiew Andrzej Mleczko

2. Wspomnienia Z Kornwalii 1947-1957 Zofia Kossak

3. Intruz Wyd. Kieszonkowe Stephenie Meyer

4. Niemcy W Wielkiej Wojnie Anatomia Klęski 1918 Martin Marix Evans

5. Nowe Szaty Cesarza Opracowanie Zbiorowe

6. Nowenna Do Św Rocha Krzysztof Faber

więcej...
Najnowsze produkty

1. Kodeks drogowy

2. Kodeks pracy po zmianach
Lenart Bożena, Wawrzyszczuk Emilia, Wrońska-Zblewska Katarzyna

3. Kodeks Pracy

4. Prawo karne Część ogólna, szczególna i wojskowa

5. Jurysprudencja 5 Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa
Helios Joanna

6. Stanowienie aktów ustawodawczych w Unii Europejskiej
Doliwa-Klepacka Anna

7. Jurysprudencja 3/2014 Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych część 2

8. Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne

9. Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego

10. Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne
Sługocki Janusz

11. Kodeks spółek handlowych

12. Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Kompendium wiedzy praktycznej tom 5. Transport kołowo-drogowy

13. Zbiór karny 2014 K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P

14. Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach
Bogusz Lilianna, Herbst Irena, Kalecińska-Rossi Jolanta, Sarnacka Alina

15. Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego. ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
Janowicz-Lomott Marietta, Jastrzębska Maria, Łyskawa Krzysztof

16. Kodeks postępowania karnego

17. Kodeks cywilny

18. Wprowadzenie do logiki dla prawników
Nawrot Oktawian

19. Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie
Jacek Anna, Miaskowska-Daszkiewicz Katarzyna, Sarnacka Emilia

20. Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej
Nita Adam

Wybrane produkty

1. Władca liczb Krajewski Marek

2. Najpiękniejsze Kobiety Z Obrazów Małgorzata Czyńska

3. Czerwona Atlantyda Upadek Komunizmu W Europie Luigi Geninazzi

4. Trzeba się bić Opowieść biograficzna Balcerowicz Leszek, Stremecka Marta

↑ do góry   
| Strona główna | O firmie | Oferta dla bibliotek | Referencje | Bezpieczeństwo | Odbiór osobisty | Koszyk | RSS | Firefox | Regulamin | Pomoc | F.A.Q. | Praca | Mapa produktów | Kontakt | Polityka prywatności |
© 2005-2014 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa Warszawa - Tanie książki i podręczniki szkolne.
Stroma 18a, 01-100 Warszawa