BookMaster.pl :: Słowniki biblijne :: Nowości (20 najnowszych) BookMaster.pl :: księgarnia internetowa, www.bookmaster.pl, (22) 428-25-64 http://www.bookmaster.pl Thu, 21 Aug 2014 08:17:44 +0100 http://www.bookmaster.pl/_img/bookmaster-rss.gif Bookmaster.pl http://www.bookmaster.pl Leksykon Biblii http://www.bookmaster.pl/ref/4/1061561/ <img alt="Leksykon Biblii" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3419/34190/3419098-90-90-0-a-0-7302ecac8702239fea266999ffd5e3bb.jpg" /><br />Leksykon Biblii jest przeznaczony dla każdego Czytelnika zainteresowanego Pismem Świętym. Jest także znakomitym materiałem dydaktycznym dla osób zgłębiających Biblię. Zawiera ponad 3000 haseł. W przystępny sposób przedstawia: Ponad 100 przepięknych określeń Boga, postaci w... Fri, 18 Jul 2014 04:25:12 +0100 Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze http://www.bookmaster.pl/ref/4/1049210/ <img alt="Florarium christianum. Symbolika roślin - chrześcijańska starożytność i średniowiecze" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3399/33998/3399805-90-90-0-a-0-89b964ee180ee8fc19896b31e7a20e68.jpg" /><br />Chrześcijaństwo postrzegało rośliny jako stworzone przez Boga w celu ukazania Jego potęgi, piękna i dobroci. Symbolikę wielu kwiatów i legend o nich, przejęło w dużej mierze z innych religii, lecz uzgodniło ich znaczenie z zasadami prawd objawionych, głównie: prawdy o Trójcy... Thu, 26 Jun 2014 04:26:53 +0100 Wtedy i dziś.Biblijne mapy http://www.bookmaster.pl/ref/4/997622/ <img alt="Wtedy i dziś.Biblijne mapy" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3332/33326/3332628-90-90-0-a-0-235d68ac768ef51cdc6ef52143a3a596.jpg" /><br />Broszura Wtedy i dziś. Biblijne mapy pomoże lepiej rozumieć wydarzenia biblijne poprzez pokazanie, gdzie dokładnie miały one miejsce w porównaniu z czasami współczesnymi. Na każdej z 12 map współczesne nazwy państw i miast nałożone są czerwoną czcionką Thu, 15 May 2014 21:59:55 +0100 Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i Pism Ojców Apostołów http://www.bookmaster.pl/ref/4/981634/ <img alt="Słownik późnych ksiąg Nowego Testamentu i Pism Ojców Apostołów" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3306/33067/3306770-90-90-0-a-0-8ed7c7530e81db5596b565d130c08224.jpg" /><br />Niniejszy Słownik stanowi encyklopedyczne dzieło bez precedensu. Zapełnia on bowiem poważną lukę w uprzystępnianiu polskim czytelnikom zdobyczy światowej egzegezy w zakresie dziesięciu ksiąg Nowego Testamentu (Dz, Hbr, Jk, 1-2 P, 1-2-3 J, Jud, Ap), które nie zostały omówione w... Fri, 11 Apr 2014 04:27:36 +0100 Język grecki Nowego Testamentu http://www.bookmaster.pl/ref/4/871917/ <img alt="Język grecki Nowego Testamentu" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3075/30759/3075935-90-90-0-a-0-1a6c047145b6165bafc8923008e081d6.jpg" /><br />W dzisiejszych czasach niewątpliwie rośnie zainteresowanie tekstami Pisma Świętego w językach oryginalnych. Wiąże się to z "powrotem do źródeł" i pragnieniem oparcia nauki i życia chrześcijańskiego na podstawach biblijnych. Podręcznik do nauki języka greckiego ks. Krzysztofa... Thu, 21 Aug 2014 05:03:35 +0100 Rośliny Biblijne Ziemia Święta http://www.bookmaster.pl/ref/4/857739/ <img alt="Rośliny Biblijne Ziemia Święta" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3106/31066/3106633-90-90-0-a-0-13063ce086f92ddd7f4691def18ef5e4.jpg" /><br />Na niewielkim terytorium Izraela rośnie obecnie przeszło 6000 gatunków roślin. Bogactwo flory tego obszaru wynika z położenia na styku Europy, Azji i Afryki oraz przebiegających tu w przeszłości dwóch głównych szlaków handlowych między Egiptem a Mezopotamią: Drogi Morskiej zwanej... Mon, 14 Oct 2013 22:18:05 +0100 Słownik kościelny łacińsko-polski http://www.bookmaster.pl/ref/4/751413/ <img alt="Słownik kościelny łacińsko-polski" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/2710/27106/2710615-90-90-0-a-0-5f3eebde56682325b5c1106ff492af80.jpg" /><br />Słownik kościelny łacińsko-polski to nie tylko cenna pomoc dla duchowieństwa, seminarzystów i świeckich, czytających teksty łacińskie, ale stanowi wręcz podręczną encyklopedię Kościoła katolickiego. Obejmuje obszerny zasób słownictwa, zarówno z klasycznej literatury łacińskiej Thu, 21 Aug 2014 05:03:35 +0100 Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego [2119] http://www.bookmaster.pl/ref/4/751224/ <img alt="Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego [2119]" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/2148/21483/2148385-90-90-0-a-0-37112e9cac36b304be230415b53030b6.jpg" /><br />(wydanie drugie) Gramatyka prof. Thomasa O. Lambdina uważana jest za jeden z najlepszych podręczników języka hebrajskiego biblijnego. Częste stosowanie przez Lambdina transliteracji tekstu oraz form gramatycznych nie tylko ułatwia naukę, lecz również ukazuje problematykę gramatyczną... Thu, 21 Aug 2014 05:03:36 +0100 Ziemia Słowa Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej. Izrael - Jordania - Synaj http://www.bookmaster.pl/ref/4/742353/ <img alt="Ziemia Słowa Biblijny przewodnik po Ziemi Świętej. Izrael - Jordania - Synaj" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/2717/27175/2717505-90-90-0-a-0-476d2a947cb42585418037a91e842338.jpg" /><br />Ten nietypowy przewodnik po Ziemi Jezusa został pomyślany tak, aby w stosunkowo krótkiej formie opowiedzieć jak najwięcej o historii odwiedzanych miejsc, o wydarzeniach biblijnych z nimi związanych, o znaczących odkryciach archeologicznych, o tradycjach... Thu, 21 Aug 2014 05:03:35 +0100 Język hebrajski Starego Testamentu. Wprowadzenie do składni, wybór tekstów, ćwiczenia. http://www.bookmaster.pl/ref/4/740338/ <img alt="Język hebrajski Starego Testamentu. Wprowadzenie do składni, wybór tekstów, ćwiczenia." src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3057/30573/3057368-90-90-0-a-0-4c7ff0107ec6fc4e2ab4f339a90ef26f.jpg" /><br />Książka ta jest przeznaczona dla osób znających podstawy biblijnego języka hebrajskiego. Autor syntetycznie przedstawia podstawowe zasady gramatyki oraz szczegółowo omawia zagadnienia związane ze składnią i budową zdań. Część gramatyczna jest bogato ilustrowana przykładowymi... Thu, 21 Aug 2014 05:03:35 +0100 Gramatyka Hebrajszczyzny Biblijnej W Zarysie http://www.bookmaster.pl/ref/4/738749/ <img alt="Gramatyka Hebrajszczyzny Biblijnej W Zarysie" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3091/30914/3091476-90-90-0-a-0-761b1741974d2b164b7243d9a21fb7b3.jpg" /><br />Gramatyka hebrajszczyzny biblijnej w zarysie przedstawia główne zagadnienia gramatyki języka Biblii hebrajskiej według tradycyjnego podziału na pismo i fonologię, morfologię oraz składnię. Autorki zastosowały w opisie hebrajską terminologię gramatyczną, czego dotąd nie praktykowano... Thu, 21 Aug 2014 05:03:35 +0100 Podręczny atlas biblijny http://www.bookmaster.pl/ref/4/733746/ <img alt="Podręczny atlas biblijny" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/2711/27112/2711220-90-90-0-a-0-e43fa280c3cfacc864ba751039d5ce86.jpg" /><br />Zupełnie nowy atlas biblijny przeznaczony zarówno dla tych, którzy pragną lepiej zrozumieć słowa Pisma Świętego, jak i dla uczniów. Zawiera 79 pełnokolorowych, komputerowo wygenerowanych nowoczesnych map miejsc przedstawionych w Biblii. Sporządzone z ogromną precyzją mapy obrazują... Thu, 21 Aug 2014 05:03:34 +0100 Mały słownik archeologii biblijnej http://www.bookmaster.pl/ref/4/661261/ <img alt="Mały słownik archeologii biblijnej" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3040/30406/3040647-90-90-0-a-0-cb1ffa9baef448ef3c2f04fa538d70fe.jpg" /><br />Słownik - zgodnie ze swoim tytułem - mówi o miejscach, wydarzeniach i realiach świata Biblii widzianego oczyma archeologa. Opowiada o odkryciach i pracach badawczych, nadmienia o najważniejszych zabytkach i artefaktach, które czekają na pielgrzymów w ziemi biblijnej. Opracowane hasła... Wed, 22 Aug 2012 04:44:13 +0100 Nowy Leksykon Biblijny http://www.bookmaster.pl/ref/4/543917/ <img alt="Nowy Leksykon Biblijny" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3017/30172/3017225-90-90-0-a-0-e277c724d342e45db9e85a2852ec73d2.jpg" /><br />Opracowany przez wybitnych biblistów z całego świata przedstawia wyczerpujące informacje na temat wszystkich zagadnień biblijnych, w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych. W ponad 5000 haseł podaje wiedzę o miejscach, osobach i rzeczach, które są... Thu, 21 Aug 2014 05:03:34 +0100 Słownik teologii św. Pawła http://www.bookmaster.pl/ref/4/463882/ <img alt="Słownik teologii św. Pawła" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3035/30359/3035911-90-90-0-a-0-3f13b568c47c18193c19d863ab14f47f.jpg" /><br />"Prymasowska Seria Biblijna" wzbogaca się o nową, niezwykle ważną i potrzebną publikację, a jest to przedsięwzięcie prawdziwie monumentalne, zarówno pod względem objętości, jak i wartości merytorycznej zawartego w niej materiału. Opracowana przez... Sat, 18 Sep 2010 09:42:58 +0100 Mały atlas biblijny. Mapy z Oksfordzkiego atlasu biblijnego http://www.bookmaster.pl/ref/4/463345/ <img alt="Mały atlas biblijny. Mapy z Oksfordzkiego atlasu biblijnego" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3058/30584/3058449-90-90-0-a-0-a2c4f1845b6eda764d2ad359a63aea4d.jpg" /><br />Pismo Święta odzwierciedla długie dzieje niezwykłego spotkania Boga z ludźmi, które stanowi fundament naszej wiary. Ma wyraźnie widoczny wymiar historyczny, odsłaniający kolejne etapy dziejów zbawienia. Właśnie dzięki temu tak dobrze znamy odległą w czasie historię biblijnego... Wed, 15 Sep 2010 04:38:43 +0100 Słownik biblijny. Tom 9 http://www.bookmaster.pl/ref/4/348382/ <img alt="Słownik biblijny. Tom 9" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3074/30747/3074766-90-90-0-a-0-f4c630fd614e2237f826fc40eacea640.jpg" /><br />Jest to słownik ksiąg chrześcijańskiej Biblii. Jego celem jest wyjaśnienie centralnych idei Biblii oraz dostarczenie informacji o głównych osobach i miejscach, na które natrafia jej czytelnik. Autor wiele zawdzięcza osiągnięciom współczesnych, krytycznych badań naukowych. Nie... Tue, 09 Jun 2009 17:20:33 +0100 Mały słownik biblizmów języka polskiego - od Adama i Ewy zaczynać http://www.bookmaster.pl/ref/4/81809/ <img alt="Mały słownik biblizmów języka polskiego - od Adama i Ewy zaczynać " src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3095/30951/3095116-90-90-0-a-0-d5308d23e7cdb04ace1510d22c2780a0.jpg" /><br />Pod pojęciem biblizmów w języku polskim rozumiemy wyrazy oraz utrwalone, stałe związki wyrazowe, które pochodzą z języka polskich przekładów Bibli lub powstały pod wpływem treści Bibli. Tue, 03 Oct 2006 18:12:52 +0100 Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu http://www.bookmaster.pl/ref/4/77009/ <img alt="Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu " src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/3035/30352/3035243-90-90-0-a-0-4692d3422fd8abc506dd22719c7ff6a7.jpg" /><br />"Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu" jest pierwszym polskim słownikiem greki Nowego Testamentu i od razu dziełem wielkiej klasy. W niczym nie ustępuje najlepszym europejskim opracowaniom tego rodzaju. Praca autora ks. Remigiusza Popowskiego, należy do tych dokonań, które... Thu, 21 Aug 2014 05:03:34 +0100 Słownik hermeneutyki biblijnej http://www.bookmaster.pl/ref/4/48733/ <img alt="Słownik hermeneutyki biblijnej" src="http://images.bookmaster.pl/_imgcache/90x90/193/1934/193401-90-90-0-a-0-cfc1a87fcfdecb5cb8a208e0c4c61232.jpg" /><br />"Słownik hermeneutyki biblijnej" to dzieło bardzo potrzebne i długo w Polsce oczekiwane. Jego angielskie wydanie w na stałe do kanonu podstawowych pomocy w zakresie sztuki oraz umiejętności czytania i objaśniania Pisma Świętego. Jest on dojrzałym owocem... Wed, 12 Oct 2005 11:18:06 +0100