Księgarnia internetowa BookMaster.pl
Witaj, jesteś nowym Klientem? Sprawdź jak kupować w BookMaster.pl. Zarejestruj się teraz.
Szukaj:  w dziale lub kategorii:  
Chcesz kupić tę pozycję ?Wyślemy w ciągu 7-14 dni

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W PRAKTYCE Prace doktorantów

red. Barbara Dobiegała-Korona

53,50
46,60
6,90 (13%)
Darmowa przesyłka na terenie Polski przy zamówieniu powyżej 149 PLN
Dodatkowy rabat! Dołącz do klubu BookMaster.pl
zbieraj procenty i kupuj z dodatkowym rabatem.
Zamów przez telefon!:
☎ 22 428-25-64
Szczegóły książki:
  • Numer katalogowy: 784561
  • Numer ISBN: 978-83-7378-559-5
  • Numer EAN: 9788373785595
  • liczba stron: 494
  • okładka: miękka
  • Wydawnictwo: SGH
  • wymiary: 176 x 250 mm
  • Rok wydania: 2010

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W PRAKTYCE Prace doktorantów opis książki:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce - prace doktorantów stanowi kolejną publikację autorstwa słuchaczy studiów doktoranckich prowadzonych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Pierwsza książka, która ukazała się w 2000 roku była zatytułowana Warsztaty doktoranckie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i została przygotowana do druku przez Profesor Mariannę Strzyżewską. Druga, pod redakcją naukową Profesora Kazimierza Kucińskiego, została wydana w 2007 roku i nosiła tytuł Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych.
W tym nurcie publikacyjnym w 2009 roku ukazała się książka pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem w pracach doktorantów, która była powiązana z pierwszą konferencją naukową doktorantów pod tym samym tytułem. Organizatorem konferencji, a także redaktorem naukowym książki była niżej podpisana, kierująca VII edycją Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich przy KNoP SGH. 24 października 2009 roku odbyła się druga konferencja naukowa doktorantów Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (edycja VII i VIII), a wynikiem jej jest kolejna, niniejsza publikacja, która została zatytułowana Zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce - prace doktorantów. Dodanie do tytułu wyrażenia ?w praktyce" wskazuje, iż w tym zbiorze znajdują się w większym zakresie - w stosunku do poprzedniego tomu - wyniki własnych badań doktorantów. Część autorów tego zbioru ma już otwarte przewody doktorskie, a część spośród nich przygotowanych jest do jego otwarcia. Wielu doktorantów publikowało już swoje prace w książkach zbiorowych wydawanych w wydawnictwach zewnętrznych, a także Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie. Dla niektórych zaś jest to pierwsza publikacja prezentująca obszary ich zainteresowań.
Ze względu na charakter publikacji nie stanowi ona jednolitego zbioru pod względem tematycznym, lecz odzwierciedla zainteresowania i dokonania doktorantów pracujących pod opieką naukową profesorów o różnych specjalnościach. Pomimo różnorodności problemów starano się ułożyć je w pewne grupy tematyczne, aby były łatwiejsze w odbiorze. Wydzielone zostały trzy części. Do pierwszej zaliczono prace z dziedziny ekonomii i zarządzania z ukierunkowaniem na przyszłość, a które nawiązują do uwarunkowań XXI wieku. Kontynuowany jest wątek dorobku noblistów w dziedzinie ekonomii i ich wpływ na współczesne warunki działania państw i przedsiębiorstw. Dość mocno zaakcentowana jest tematyka ryzyka ekonomicznego, ukierunkowania zarządzania przedsiębiorstwami na klientów (budowę ich pozytywnych doświadczeń i edukację), a także podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim (edukowania i wartościowania ich pracy). W części drugiej książki zamieszczono teksty, które poddają analizie problemy związane z różnego rodzaju aspektami strategicznego rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw czy regionów. Znajdują się tu takie tematy jak budowa relacji, strategie zatrudnienia, prawne uwarunkowania przedsiębiorstw w aspekcie zamówień publicznych, podejścia do segmentacji rynków, polityki produktowej, ubezpieczeń, wdrażania systemów informatycznych, kontroli, modeli biznesowych wybranych branż i firm. W trzeciej części książki znajdują się nowe podejścia w zarządzaniu marketingowym, mocno akcentowany jest nurt marketingu doświadczeń, mody, zaufania i marki. Niekiedy trudno było jednoznacznie kwalifikować teksty do wyróżnionych części ze względu na różnorodność ich wątków tematycznych.
Książka skierowana jest do wszystkich, których interesują badania młodych ludzi mających ambicje naukowe, sposoby ich podejścia do współczesnych problemów w zakresie ekonomii i zarządzania, oraz do tych, którzy taki trud chcieliby podjąć w przyszłości. Liczymy na przychylne przyjęcie publikacji oraz współpracę w tym zakresie.


Produkty podobne:


Recenzje naszych Klientów:

Książka "ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W PRAKTYCE Prace doktorantów" red. Barbara Dobiegała-Korona nie ma jeszcze dodanej recenzji.

Dodaj swoją recenzję

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W PRAKTYCE Prace doktorantów spis treści:

Wprowadzenie
CZĘŚĆ I. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU
Nurty i szkoły w ekonomii na przykładzie laureatów Nagrody Nobla (Daniel Jabłoński)
Wstęp
1. Klasyfikacja nurtów i szkół w ekonomii
2. Problemy skuteczności ingerencji państwa
Bibliografia
Ryzyko w działalności gospodarczej (Daniel Sosiński)
Wstęp
1. Ryzyko w myśli ekonomicznej
2. Dwa nurty teorii ryzyka
3. Taksonomia i podział ryzyka
4. Ryzyko w przedsiębiorstwach ery globalizacji
Bibliografia
Ryzyko w zarządzaniu projektami (Marzena Hebda-Sztandkie)
Wstęp
1. Zarządzanie projektowe jako odpowiedź na warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw
2. Niepewność i ryzyko w zarządzaniu projektami
3. Sposoby zarządzania ryzykiem
Bibliografia
Od edukacji konsumentów jako środka polityki społecznej do edukacji klientów jako narzędzia budowy kapitału przedsiębiorstwa (Łukasz Świerżewski)
Wstęp
1. Źródła marketingowego zainteresowania edukacją klientów
2. Edukacja klientów w marketingu usługi marketingu relacyjnym
3. Edukacja klientów w nurcie badań nad wartością dla klienta oraz kapitałem klientów
4. Definicja edukacji klientów
Bibliografia
Wybrane elementy zarządzania uczelnią wyższą - szkoła sukcesu czy przetrwania (Magdalena Fus, Beata Śliwińska)
Wstęp
1. Współczesne uwarunkowania systemu edukacji
2. Jakość kształcenia a rozwój szkolnictwa wyższego
3. Profil absolwenta (kompetencje zawodowe) a rynek pracy
Bibliografia
Polska w strefie euro. Możliwości skorzystania z doświadczeń innych krajów (Piotr Sulkowski)
Wstęp
1. Droga tolara słoweńskiego do euro
2. Od słowackiej korony do wspólnej waluty europejskiej
3. Waluty Słowenii i Słowacji w ERM II - wnioski dla Polski
Bibliografia
Leasing w czasach kryzysu (Michał Banajski)
Wstęp
1. Rys historyczny prawnej regulacji leasingu w Polsce
2. Charakterystyka branży leasingowej w Polsce
3. Perspektywy rozwoju branży leasingowej
Bibliografia
Kreowanie pozytywnych doświadczeń klientów a kultura organizacyjna
przedsiębiorstwa (Karolina Chojka)
Wstęp
1. Potrzeba tworzenia kultury organizacyjnej firmy ukierunkowanej na
klientów
2. Doświadczenia klientów jako przesłanka zachowań nabywców
3. Wpływ kultury organizacyjnej na doświadczenia klientów
Bibliografia
Wartościowanie kompetencji pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie (Grzegorz Chrośniak)
Wstęp
1. Istota wartościowania kompetencji pracowników
2. Metoda wartościowania kompetencji a wartościowanie pracy
3. Projekt wartościowania kompetencji pracowników w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej
Bibliografia
CZĘŚĆ II. STRATEGICZNA POLITYKA PRZEDSIĘBIORSTW
Zaangażowanie jako fundament długoterminowych relacji na rynku
przedsiębiorstw (Bartłomiej Baudler)
Wstęp
1. Istota i rodzaje zaangażowania w relacje
2. Determinanty zaangażowania w relacje
Bibliografia
Analiza strategii zatrudnienia organizacji w województwie mazowieckim
w świetle wyników badań (Ewa Multan)
Wstęp
1. Charakterystyka respondentów i metodologia badań
2. Wyniki badań empirycznych
3. Konkluzje, propozycje usprawnień i wnioski do dalszych badań
Bibliografia
Przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy w świetle ciągłych zmian Prawa zamówień
publicznych (Grzegorz Mazurek)
Wstęp
1. Równość przedsiębiorców (wykonawców) i urzędów (zamawiających) w postępowaniach przetargowych
2. Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych w latach 2004-2007 i ich wpływ na pozycję przedsiębiorcy
3. Sytuacja przedsiębiorstw po nowelizacji z 4 września 2008 r.
4. Planowane nowelizacje Prawa zamówień publicznych a pozycja przedsiębiorcy
Bibliografia
Proces segmentacji klientów na rynku konsumenCKIM (Piotr Pawlukojć)
Wstęp
1. Istota segmentacji klientów
2. Makrosegmentacja i mikrosegmentacja
3. Kryteria segmentacji rynków
4. Proces segmentacji rynku
5. Strategie marketingowe oparte na segmentacji
6. Ograniczenia w segmentacji
Bibliografia
Podstawy ofensywnej polityki przyrostu portfela produktów (Anna Lewandowska-Ciszek)
Wstęp
1. Przesłanki rozwoju portfeli produktów
2. Potrzeba kompleksowego podejścia do zarządzania portfelem produktów
Bibliografia
Marketingowa specyfika usług ubezpieczeniowych (Aldona Kowalczyk-Rębiś)
Wstęp
1. Cechy usług i rynku ubezpieczeń
2. Specyfika produktu ubezpieczeniowego
3. Specyfika cen ubezpieczeniowych
4. Specyfika dystrybucji ubezpieczeń
5. Specyfika promocji usług ubezpieczeniowych
6. Specyfika personelu w usługach ubezpieczeniowych
Bibliografia
Ocena ryzyka operacyjnego w procesie wdrożenia systemu ERP (Justyna Wronka)
Wstęp
1. Ryzyko jako nieodłączny element działalności współczesnego przedsiębiorstwa
2. Proces oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem operacyjnym
3. Ryzyko w procesie wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych
Bibliografia
Rola menedżera w realizacji funkcji kontrolnych (Dorota Łęgowska)
Wstęp
1. Rola i koncepcja przywództwa
2. Źródła władzy przywódcy
3. Przywództwo a kontrola wewnętrzna w organizacji
4. Styl kontrolowania a styl kierowania
Bibliografia
Porównanie modeli biznesu przedsiębiorstw telekomunikacji z komunikatorem internetowym (Krzysztof Kwiatkowski)
Wstęp
1. Rozwój Skype'a jako przykładowego komunikatora internetowego
2. Model biznesowy tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych
3. Model biznesowy Skype'a
4. Jak operatorzy konkurują ze Skype'em?
5. Czy operatorzy telekomunikacyjni mogą konkurować ze Skype'em?
Bibliografia
Dlaczego PKP nie ma pieniędzy? (Beata Ratuska)
Wstęp
1. Zakres działań restrukturyzacyjnych
2. Etapy
3. Prezentacja spółek Grupy PKP
Bibliografia
CZĘŚĆ III. INNOWACJE MARKETINGOWE
Pozycjonowanie wizerunku poprzez ekspresje sensoryczne - perspektywa marketingu doświadczeń (Iwona Skowronek)
Wstęp
1. Wartość doświadczeń klienta
2. Ekspresje sensoryczne a percepcja firmy
3. Tożsamość wizualna (corporate design) a komunikacja doświadczeniowa
4. Budowa strategii pozycjonowania
Bibliografia
Moda jako wartość dla klienta rynku odzieżowego (Agata Pawłowska)
Wstęp
1. Definicje mody i jej uwarunkowania
2. Moda jako wartość dla klienta
3. Wartości oferowane przez modę
Bibliografia
Moda w budowaniu doświadczeń klientek rynku odzieżowego (Anna Dembicka)
Wstęp
1. Miejsce mody w życiu człowieka
2. Cykl życia mody
3. Perspektywy analizowania zjawiska mody
4. Stosunek konsumentów do mody
5. Budowa doświadczeń klientów w modzie
Bibliografia
Budowa doświadczeń w punktach kontaktu online (Aleksandra Snarska)
Wstęp
1. Ewolucja doświadczenia online
2. Przesłanki i doświadczenia online
3. Cechy oprogramowania zorientowanego na klienta
4. Analityka ruchu na stronie w celu budowy doświadczeń klienta
5. Wykorzystanie person i metody scenariuszowej przy budowie stron zorientowanych na użytkownika
Bibliografia
Zaufanie klienta do marki w branży kosmetycznej (Danuta Dudek)
Wstęp
1. Współczesny rynek kosmetyczny na świecie
2. Zaufanie konsumenta do marki w branży kosmetycznej
Bibliografia
Nowy paradygmat wartości dla klienta w kanałach dystrybucji (Piotr Barczak)
Wstęp
1. Wartość dla klienta jako kategoria marketingowa
2. Satysfakcja jako narzędzie pomiaru wartości dla klienta
3. Krzywa potrzeb jako narzędzie pomiaru wartości dla klienta
4. Klasyfikacja wartości dla klienta w kanałach dystrybucji
Bibliografia
Marka handlowa a projektowanie strategii marketingowej (Izabela Karpowicz)
Wstęp
1. Marka w projektowaniu strategii marketingowej
2. Typologia marek handlowych
3. Udział marek handlowych w kategoriach produktów
4. Strategie pozycjonowania marki handlowej
5. Wybór strategii rozwoju marki handlowej
Bibliografia

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Zarządzanie » Zarządzanie organizacją

Nowości z kategorii: Książki » biznes » Podręczniki akademickie » Zarządzanie03 marca 2015, wtorek: ilość produktów w dziale książki: 134 644, Zobacz mapę kategorii: książki
Książka: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W PRAKTYCE Prace doktorantów, autor: red. Barbara Dobiegała-Korona,
ostatnia aktualizacja dostępności produktu: 31 października 2014, książka w ofercie od: 4 lipca 2013
Wybrane wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Egmont, Longman - Pearson Education, Oxford University Press. Zobacz wszystkie
↑ do góry   
© 2005-2015 BookMaster.pl - Księgarnia internetowa - książki, podręczniki szkolne, muzyka, filmy, e-booki.
Anielewicza 37, 01-057 Warszawa